je inžinierska a projektová kancelár založená v roku 1992. Od roku 2004 je súčasťou skupiny VALBEK-EU. Zameriava sa na pozemné komunikácie, mosty, statiku konštrukcií, pomoc zahraničným investorom, vodohospodárske a pozemné stavby, architektúru a posudzovanie vplyvu na životné prostredie.

NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
+420 221 592 050
info@novak-partner.cz

Perucká 2481/5
120 00 Praha 2
Czech Republic

IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955

Pracujeme na budúcnosti.
Projektujeme a budujeme infraštruktúru, ktorou prúdi civilizácia.
valbek.eu →